Brandung – 3D anaglyph

… nahe Jons Kapel auf Bornholm

Jons Kapel 1

Jons Kapel 3

Jons Kapel 2

Jons Kapel 6

Jons Kapel 7

Jons Kapel 8

Jons Kapel 5

Jons Kapel 4

➢… playing with Fujifilm-Finepix-Real-3D-W1

➢ Workflow 3D mit dem GraphicConverter

Pfeil senkrecht nach oben

Abstand senkrecht 600

Advertisements

About this entry